Speltherapie voor uw kind? Informatie voor ouders.

Wat is speltherapie?

-Je ontdekt meer in een uur spelen dan in een jaar praten- Plato

Kinderen praten meestal niet gemakkelijk over wat hen bezig houdt. In het spel van het kind zie ik meer dan een kind mij vertelt.

Ik speel met het kind mee ( als het kind dat toestaat).
En ik blijf daarbij binnen de speelwereld van het kind. Jouw kind en ik leren elkaar zo goed kennen. En je kind ervaart vertrouwen en voelt zich begrepen. En zal op deze manier steeds meer van zichzelf laten zien.Wat je kind mij in het spel laat zien kan de werkelijkheid zijn, maar het kan ook fantasie of een wens zijn. Zo’n wens of fantasie zegt óók iets over je kind.

Tijdens het spel wordt je kind door mij gestimuleerd om meer grip te krijgen op zijn eigen situatie. Hij leert zijn leven beter te begrijpen en zal proberen zelf oplossingen te zoeken voor de problemen in zijn situatie. Daarbij ondersteun ik hem. Tijdens het spelen kan je kind experimenteren met ander gedrag.

Soms kan de therapie zelf een oplossing zijn. En soms moet er worden gezocht naar de mogelijkheid om op een andere manier om te gaan met jullie kind. Als jullie, als ouders, daartoe bereid zijn, zetten wij ons samen in voor het geluk van jullie kind. En dus voor het geluk van iedereen binnen je gezin.
Voor wie is speltherapie?
Als je kind al langere tijd niet lekker in zijn vel zit en jullie je zorgen maken over je kind, dan is speltherapie een heel goed middel . Als je kind langere tijd overbelast is kan dat namelijk de ontwikkeling in de weg gaan staan.
Speltherapie is voor kinderen van ongeveer 4 t/m 12 jaar. Voor uiteenlopende problemen:

  1. Sociale problemen ( gepest worden of pesten, geen vriendjes hebben, moeite met samenspelen, verlegen zijn, weinig weerbaar in het contact met andere kinderen)
  2. Emotionele problemen (gesloten zijn, snel boos, angstig, verdrietig, gespannen, somber, snel en veel huilen, negatief over zichzelf zijn)
  3. Gedragsproblemen ( problemen met slapen of eten, gehoorzamen, concentratie, leert minder goed dan verwacht mag worden, faalangst, agressie)
  4. Lichamelijke klachten ( bed-plassen, hoofdpijn, buikpijn die niet medisch van oorzaak zijn)

Er kunnen verschillende oorzaken voor deze problemen zijn. Die kunnen in het kind zelf liggen. Of in de speciale aanpak die dit kind nodig heeft. Of er kan zich een moeilijke situatie hebben voorgedaan ( een trauma: scheiding, dood, seksueel misbruik, ziekte in het gezin e.d. Of misschien minder ingrijpend, maar ook wel een belasting voor het kind: een broertje of zusje met een “handicap” ).
Werkwijze:
Als je een afspraak wilt maken bel of mail je mij. Er hoeft geen verwijzing van de huisarts te zijn. Heeft jullie kind al eerder hulp of onderzoek gehad, dan is het prettig als ik die gegevens kan inzien.
Wij hebben een intakegesprek waarin we samen de doelen voor de therapie van je kind bespreken. Ik maak een plan en je kijkt of je het daarmee eens bent. We bekijken ook samen hoe je jouw kind kunt vertellen over de therapie.
Na 3 therapiesessies hebben we telefonisch contact om te kijken hoe je kind de therapie ervaart. Na elke 6 sessies hebben we een evaluatiegesprek over de therapie.
Dan maken we afspraken over het vervolg van de therapie.

Het is moeilijk te zeggen hoe lang een therapie zal duren, het loopt uiteen van 3 maanden tot een jaar, bij zwaardere problematiek zelfs langer.
Een goede samenwerking tussen mij als therapeut en jullie als ouders heeft een gunstige invloed op het verloop van de therapie.