Speltherapie voor uw kind: de tarieven.

Therapiesessies die niet 24 uur tevoren zijn afgezegd worden ook in rekening gebracht.

De kosten voor speltherapie kunnen bij een aantal ziektekosten-verzekeringen gedeclareerd worden als je aanvullend verzekerd bent. Meestal wordt NIET de hele therapie vergoed. Het is daarom goed om eerst te informeren bij de ziektekostenverzekering of deze therapie bij deze therapeut vergoed wordt. (valt onder psychologischehulp, alternatieve/additieve geneeswijze). Ik ben geregistreerd lid van de NVVS (S12010) en RBCZ (209234R).

Is er op geen enkele manier een tegemoedkoming in de kosten te verkrijgen, dan kan het nog afgetrokken worden van de belasting.